Budowa targowiska miejskiego w Puławach

Targowisko miejskie
Foto: Urząd Miasta Puławy, Targowisko miejskie

19 grudnia 2019 roku Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa targowiska miejskiego w Puławach”

3loga.jpg

Nazwa projektu: Budowa targowiska miejskiego w Puławach

Okres realizacji projektu: 19 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1.998.602,56 zł

Kwota dofinansowania z EFRROW: 1.000.000,00 zł

W dniu 19 grudnia 2019 roku Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa targowiska miejskiego w Puławach”, złożonego na operację typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem realizacji projektu jest umożliwienie skrócenia cyku dostaw produktów rolnych i żywności do odbiorców końcowych przez rolników poprzez planowane do budowy targowisko miejskie w Puławach. Wybudowanie całorocznego targowiska umożliwi pobliskim rolnikom w sposób bezpośredni dostarczać wytworzone produkty rolne mieszkańcom Puław i gmin ościennych.

W ramach realizacji projektu przy ul. Dęblińskiej w Puławach powstaną zadaszone stanowiska handlowe z ciągami pieszymi i drogami dojazdowymi. Dla obsługi targowiska zostanie wybudowany budynek administracyjno-sanitarny, który będzie posiadał instalację fotowoltaiczną o mocy 6,9 kWp. Pozwoli to na obniżenie jego kosztów utrzymania. Całość terenu zostanie oświetlona.

Targowisko będzie posiadało dwa rodzaje stanowisk: zadaszone (wiata) w ilości 60 szt. oraz niezadaszone 62 szt. Spośród tych 122 stanowisk 62 stanowiska przeznaczone będą dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, 6 stanowisk przeznaczonych będzie pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Pozostałe 54 stanowiska przeznaczone będą pod sprzedaż pozostałych artykułów. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszczona będzie możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.