Remont kładki nad ulicą Głęboką

Widok na kładkę nad ulicą Głęboką. W tle zielone drzewa i budynki
Foto: Faktoria Obrazu, Widok na kładkę nad ulicą Głęboką. W tle zielone drzewa i budynki

Rozpoczął się remont kładki nad ulicą Głęboką, która łączy teren Domku Greckiego z główną częścią zespołu pałacowo-parkowego książąt Czartoryskich

W ramach modernizacji wymianie ulegnie nawierzchnia na całej długości obiektu, wykonana zostanie żelbetowa płyta kształtująca spadki na obiekcie, odtworzone zostaną betonowe gzymsy, nastąpi także demontaż istniejących balustrad wraz z wykonaniem nowych balustrad oraz odtworzeniem detalu architektonicznego. Ponadto oczyszczony zostanie kamienny mur pod obiektem i urządzony zostanie trawnik w rejonie dojść do kładki.

Ruch pieszych na obiekcie zostanie całkowicie wstrzymany. Na początku przyszłego tygodnia planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i zamknięcie jednego pasa ruchu jezdni pod kładką. Ruch samochodów będzie się odbywał wahadłowo. Prace planowo mają zakończyć się w drugiej połowie lipca 2023 r.