Projekt remontu Kolumbarium - zaproszenie do składania ofert

Kolumbarium - zdjęcie poglądowe
Kolumbarium - zdjęcie poglądowe

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej remontu Kolumbarium zlokalizowanego na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Budowlanych w Puławach.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dodanych poniżej załącznikach.

Załączniki do artykułu