Zarząd Dróg Miejskich w Puławach: ogłoszenia o pracę - umowa na zastępstwo w Dziale Utrzymania i Ewidencji Dróg

Na podstawie art. 16 ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną pracownika Działu Utrzymania i Ewidencji Dróg Zarządu Dróg Miejskich w Puławach zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika proszone są o składanie swoich aplikacji do Zarządu Dróg Miejskich w Puławach ul. Skowieszyńska 51, w terminie do dnia 20 maja 2024 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia o pracę - umowa na zastępstwo w Dziale Utrzymania i Ewidencji Dróg Zarządu Dróg Miejskich w Puławach”