Dodatek węglowy (3 tys. zł) – jeszcze nie ma ustawy

Foto: Pixabay,

W związku z coraz liczniej napływającymi do naszego urzędu zapytaniami dotyczącymi uzyskania dodatku węglowego informujemy, że obecnie w Parlamencie trwają prace legislacyjne nad stosowną ustawą (druk sejmowy nr 2471), która ma regulować wszelkie kwestie związane z realizacją tego świadczenia. Z informacji przekazywanych aktualnie przez media wynika, że prace nad ustawą o dodatku węglowym potrwają co najmniej do 5 sierpnia br.

Dopiero ta ustawa będzie podstawą do podjęcia przez gminy działań związanych z obsługą spraw dotyczących wypłaty uprawnionym mieszkańcom dodatku węglowego. Dlatego też Urząd Miasta Puławy rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego dopiero po wejściu w życie w/w przepisów, a komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na naszej stronie.