Współpraca Miasta Puławy ze Stendal

Stendal-6.jpg
Stendal-6.jpg

Stendal to stare, zabytkowe miasto w środkowej części Niemiec, liczące obecnie ok. 37 tysięcy mieszkańców. Położone jest 60 km na północ od Magdeburga i 125 km od Berlina. Jest głównym ośrodkiem regionu „Altmark” a także jego ekonomicznym, kulturalnym i administracyjnym centrum. Kraina geograficzna „Altmark” to najbardziej wysunięta na północ część landu „Saksonia – Anhalt”, której stolicą jest Magdeburg.

W 1160 r. Stendal otrzymało prawa miejskie. Jako ważny ośrodek na szlaku handlowym stało się prosperującym miastem hanzeatyckim. Z tego okresu pochodzą liczne kościoły średniowieczne, ratusz, bramy miejskie, klasztor.
Oficjalna współpraca miasta Puławy z niemieckim Stendal została nawiązana w czerwcu 1999 roku – list intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent Puław Janusz Grobel oraz burmistrz Stendal dr Volker Stephan.
Obejmuje ona następujące obszary:
• współpraca samorządów
• edukacja
• sport
• kultura

Współpraca samorządów 
Prowadzona jest systematyczna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów. Ponadto przedstawiciele obu miast biorą udział w organizowanych co roku świętach: Dniach Puław (w Puławach) i Święcie Rolanda (w Stendal). Miasto wspiera też wszelkie inicjatywy lokalnej społeczności dotyczące nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z miastem partnerskim Stendal na wielu płaszczyznach (m.in. gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej).