Barbara Czartoryska

Pani Barbara Maria Czartoryska urodziła się 18.08.1935 r. w Żurawnie nad Dniestrem w powiecie Żydaczów. Córka Kazimierza Jerzego Czartoryskiego i Heleny Skrzyńskiej herbu Zaremba. Jest doktorem nauk biologiczno – chemicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Zakładu Genetyki w Warszawie.

Honorowe Obywatelstwo jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania nadawanego przez Radę Miasta Puławy osobom szczególnie zasłużonym dla Puław, jak również innym wybitnym osobowościom.

W piątek, 23 września, podczas uroczystości obchodów 100-lecia powstania I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach, które odbyły się w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" zostało przyznane Honorowe Obywatelstwo dla pani Barbary Czartoryskiej - córki Kazimierza Jerzego Czartoryskiego i Heleny Skrzyńskiej herbu Zaremba.

Prezydent Puław pan Janusz Grobel w towarzystwie Przewodniczacej Rady Miasta pani Bożeny Krygier i Wiceprzewodniczącego pana Ryszarda Ścibiora wręczyli pani Barbarze Czartoryskiej pamiątkowy medal, odznakę oraz dyplom. Medal ma okrągły kształt. Pośrodku znajduje się barwnie emaliowany wizerunek herbu miasta oraz tytularny napis "Honorowy Obywatel Miasta Puławy".

Poniżej znajduje się tekst laudacji wygłoszonej podczas Uroczystości przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puławy pana Ryszarda Ścibiora.

Pani Barbara Maria Czartoryska urodziła się 18.08.1935 r. w Żurawnie nad Dniestrem w powiecie Żydaczów. Córka Kazimierza Jerzego Czartoryskiego i Heleny Skrzyńskiej herbu Zaremba. Jest doktorem nauk biologiczno – chemicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Zakładu Genetyki w Warszawie.

Pani Barbara Maria Czartoryska od wielu lat utrzymuje bliskie kontakty ze szkołą A.J. Czartoryskiego i miastem Puławy. Była główną animatorką historycznego Zjazdu Rodu Ks. Czartoryskich w Puławach w listopadzie 1989 r. na początku solidarnościowych przemian w Polsce i 70 rocznicy eregowania Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy Świątyni Czartoryskich na „Górce”.

Pani Barbara Maria Czartoryska każdorazowo odpowiada na zaproszenie czy to społeczności szkolnej czy władz miasta i bierze czynny udział w znaczących wydarzeniach puławskich. Biorąc liczny udział w spotkaniach w kraju jak i za granicą podkreśla swoje więzi Rodu Czartoryskich z miastem Puławy stając się w ten sposób najlepszym ambasadorem naszego miasta.

Pani Barbara Maria Czartoryska jako obecny prezes Związku Ks. Czartoryskich jest najbardziej właściwą osobą, aby na jej ręce złożyć wyrazy wdzięczności za wielkie karty historii Polski jakie zachodziły w  Puławach za przyczyną dostojnego Rodu. Dobra kultury materialnej i duchowej Ks. Czartoryskich dziś starannie chronione przez IUNG i wspomagane przez nasze miasto, choćby poprzez inicjatywę tworzenia własnego muzeum Czartoryskich by zachować pamięć o początku muzealnictwa polskiego, jakie miało miejsce w Puławach ponad 200 lat temu.

Ta obecna rzeczywistość i dawna historia są powodem do naszej dumy i naturalną chęcią wyrażenia podziękowania za nasze wspólne dziedzictwo i obecną współpracę.

Załączniki do artykułu