Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działek nr 2939/32, 2772/5, 362/7, 439/72, 2757/8, 706/23, 707/7

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony:

  1. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 2939/32 o pow. 1,4067 ha, położonej przy ul. Czartoryskich;
  2. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 2772/5 o pow. 0,0667 ha, położonej przy ul. Teofila Cichockiego;
  3. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 362/7 o pow. 0,0469 ha, położonej przy ul. Hugona Kołłątaja;
  4. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 439/72 o pow. 0,5526 ha, położonej pomiędzy ul. Stanisława Eustachiewicza i ul. Piaskową;
  5. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 2757/8 o pow. 0,0589 ha, położonej przy ul. Gdańskiej;
  6. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 706/23 o pow.  0,5506 ha, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida;
  7. grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 707/7 o pow. 0,5042 ha, położonej pomiędzy al. Partyzantów i ul. Cypriana Kamila Norwida.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/45/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 23 marca 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 23 marca 2022 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku PDF.

Załączniki do artykułu

  • Wykaz nieruchomości PDF, 364.74 KB

    Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony