Lista tagów

 • Zdjęcie pulpitu i mikrofonu

  Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury: nabór wniosków

  Do 31 grudnia można składać wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Puławy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. „Nagroda Kulturalna”, przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Puław, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

 • wymiana ogrzewania.jpg

  Nabór wniosków - likwidacja pieca węglowego

  Od 1 marca 2023 roku do 30 września 2023 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

 • Grafika informująca o naborze wniosków do nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury

  Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury: nabór wniosków

  Do 20 września można składać wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Puławy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mają na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury w mieście Puławy.

 • Przyłącze kanalizacyjne

  Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na budowę przyłączy kanalizacyjnych

  Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy polegających na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

 • Wniosek o świadczenie pieniężne

  Aktualizacja - Wypłata świadczeń

  Świadczenia pieniężne w maksymalnej kwocie 40 zł za osobę dziennie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

 • ogródki działkowe.jpg

  Ogródki Działkowe

  Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych w terminie od 17 czerwca do 5 lipca 2019 roku.