Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury: nabór wniosków

Grafika informująca o naborze wniosków do nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury
Foto: Zasoby UM, Grafika informująca o naborze wniosków do nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury

Do 20 września można składać wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Puławy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mają na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury w mieście Puławy.

Nagrody przyznawane są za:

  • szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie, ochronę kultury o istotnym znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
  • pracę na rzecz kultury i podnoszenie jej jakości, wnoszenie istotnego wkładu w poszerzenie i promocję oferty kulturalnej miasta Puławy
  • całokształt działalności

Nagroda pn. „Puławski Talent" przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 12-20 lat, obdarzonych szczególnym talentem w dziedzinie artystycznej, promujących Puławy i nasz region oraz biorących czynny udział w życiu kulturalnym miasta. 

Wzór wniosku oraz uchwała Rady Miasta znajdują się w załączniku.