Lista tagów

  • Urządzenie do pomiaru pola elektromagnetycznego.

    Planowany pomiar pól elektromagnetycznych

    Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych.