Planowany pomiar pól elektromagnetycznych

Urządzenie do pomiaru pola elektromagnetycznego.
Urządzenie do pomiaru pola elektromagnetycznego.

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych.

Szczegóły znajdują się w linku.