Lista tagów

  • Rodzina.jpg

    „Rodzina drogą sukcesu, czy drogą na skróty?" - zapraszamy na konferencję

    Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2023 roku o godz. 9.00 w Mediatece w ramach kampanii "Puławy dla rodziny". Będzie ona próbą odpowiedzi na pytanie o kondycję rodziny w świetle między innymi wyników ostatnich badań, przeprowadzanych w środowisku społecznym Puław. Będzie również głosem w debacie o kierunkach zmian i wyzwaniach w środowisku rodzinnym.