„Rodzina drogą sukcesu, czy drogą na skróty?" - zapraszamy na konferencję

Rodzina.jpg
Foto: canva, Rodzina.jpg

Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2023 roku o godz. 9.00 w Mediatece w ramach kampanii "Puławy dla rodziny". Będzie ona próbą odpowiedzi na pytanie o kondycję rodziny w świetle między innymi wyników ostatnich badań, przeprowadzanych w środowisku społecznym Puław. Będzie również głosem w debacie o kierunkach zmian i wyzwaniach w środowisku rodzinnym.

Konferencja odbywa się w ramach kampanii społecznej „Puławy dla rodziny”


Program konferencji:

09.00 – Powitanie gości

09.15–10.00 – „Style wychowawcze, a budowanie poczucia własnej wartości u dzieci” – Anna Sosnowska,  

10.00-10.30 – Przerwa kawowa

10.30-11.15 – „Dynamika rodziny nieakceptowana społecznie. Nieobecność ojca i nadobecność matki” – Dariusz Perszko  

11.15-12.00 – „Współpraca, która się opłaca, czyli o tym, jak dobrze współpracować w relacji szkoła-rodzice” - Małgorzata Bechler   

12.00 – Poczęstunek    


Małgorzata Bechler: z wykształcenia pedagog, z pasji trener z zakresu psychoedukacji. Wieloletni nauczyciel, certyfikowany trener programów rekomendowanych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz trener rozwoju osobistego. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kadr pedagogicznych, rodziców, pracy
z dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie żona i mama. Interesuje się człowiekiem, relacjami społecznymi, a także rozwojem biznesowym, a w wolnym czasie promuje zdrowy styl życia i smaczne jedzenie. 


dr Dariusz Perszko: jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, trenerem
i terapeutą Studenckiej Szkoły Higieny Psychicznej i Stowarzyszenia Aktywnego Rozwoju Osobowości o specjalizacji psychoterapii rozwojowej i personalistycznej. Zajmuje się pomocą psychologiczną skierowaną do młodzieży i dorosłych. Jest autorem publikacji naukowych
z dziedziny psychologii twórczości, wychowawczej i egzystencjalnej.  


Anna Sosnowska: psycholog, zajmuje się pomocą psychologiczną młodzieży, trener metody „Kids’Skills – Dam radę! I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny!” w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się
na budowaniu prawidłowych relacji rodzinnych oraz wspieraniu młodzieży w komunikacji
z rodzicami. Prywatnie żona i mama piątki dzieci, której pasją jest odkrywanie potencjału
u młodych ludzi i gotowanie.