Lista tagów

  • Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

    W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach na mocy udzielonego upoważnienia z dnia 02.01.2023r. przez Prezydenta Miasta Puławy do realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT, informuje o możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT.