Lista tagów

  • Podpisanie umów na zadania z zakresu kultury

    9 maja Prezydent Miasta Puławy podpisał dwie umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

  • Pożegnanie i przywitanie dyrektorów szkół 2022

    Wczoraj w Pałacu Książąt Czartoryskich odbyła się wyjątkowa uroczystość Przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i związków związanych z oświatą, podziękowali za wieloletnią pracę na rzecz Miasta dyrektorom miejskich szkół i przedszkoli, przywitali nowe osoby na stanowiskach dyrektorów, a także gratulowali nauczycielom, którzy awansowali na kolejny stopień nauczyciela mianowanego.