Podpisanie umów na zadania z zakresu kultury

Foto: Zasoby UM,

9 maja Prezydent Miasta Puławy podpisał dwie umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

Z przedstawicielami stowarzyszenie Dla Folkloru , Łukaszem Chojnackim i Agnieszką Łączną, podpisano umowę na realizację II Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folklorystycznego ,,World Wide Kids 2024”.

 

Z prezesem Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości", Arturem Kwapińskim, podpisano umowę na realizację XII Ogólnopolskiego Festiwalu Hymnów Szkolnych – Puławy 2024.

 

Niebawem podpisane zostaną umowy na realizację kolejnych zadań publicznych z tego zakresu.