Lista tagów

  • Uchwała w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

    Nagroda kulturalna - nowa uchwała

    Informujemy, że weszła w życie uchwała nr XLVI/428/22 Rady Miasta Puławy z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.