Nagroda kulturalna - nowa uchwała

Uchwała w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Foto: canva.com, Uchwała w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Informujemy, że weszła w życie uchwała nr XLVI/428/22 Rady Miasta Puławy z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Puławy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Puław, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

W odniesieniu do dotychczas obowiązującej uchwały najistotniejsza zmiana dotyczy terminu składania wniosków:

Wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej za dany rok składa się do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Natomiast wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej składane do 31 grudnia 2022 r. mogą obejmować osiągnięcia od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Z tym, że:

- nagroda Kulturalna może być przyznana za całokształt działalności lub za osiągnięcia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody Kulturalnej (nagroda doroczna).

- nagroda „Puławski Talent” jest przyznawana za osiągnięcia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody.

- doroczną Nagrodę Kulturalną ta sama osoba lub ten sam podmiot może otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

- nagroda z okazji jubileuszu działalności  kulturalnej lub artystycznej (od 10 lat działalności) obchodzonego w roku przyznania nagrody.

 

Dodatkowo wniosek zawiera klauzule informacyjne dla podmiotów składających wniosek i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do Nagrody.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

 

Załączniki do artykułu