Lista tagów

  • Droga z płyt na ul. Powiśle

    Przetarg na budowę drogi w ul. Powiśle.

    Do 19 lutego można składać oferty na wybudowanie brakującego odcinka drogi w ul. Powiśle. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybrany wykonawca na ukończenie prac będzie mieć 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  • Logo witryny

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego polegającego na opracowaniu „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030”, znak sprawy WR.061.2.2022