Lista tagów

  • wezwanie (2).jpg

    Wezwanie

    Pamiętaj kierowco, wezwanie to nie mandat! - Strażnik miejski, podejmując czynności po stwierdzeniu naruszenia przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli nie zastanie na miejscu popełnienia wykroczenia jego sprawcy, wystawia mu informację o stawieniu się we wskazanym czasie w siedzibie Straży Miejskiej w celu złożenia stosownych wyjaśnień.