Wezwanie

wezwanie (2).jpg
wezwanie (2).jpg

Pamiętaj kierowco, wezwanie to nie mandat! - Strażnik miejski, podejmując czynności po stwierdzeniu naruszenia przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli nie zastanie na miejscu popełnienia wykroczenia jego sprawcy, wystawia mu informację o stawieniu się we wskazanym czasie w siedzibie Straży Miejskiej w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

Po ich złożeniu funkcjonariusz podejmuje decyzję o zastosowaniu sankcji. Strażnik prowadzący czynności wyjaśniające może podjąć decyzję o zakończeniu postępowania pouczeniem, nałożeniem mandatu karnego lub skierowaniem wniosku o ukaranie do właściwego miejscowo Sądu.

W przypadku nie zgłoszenia się kierowcy/użytkownika pojazdu wszczynane są czynności w stosunku do właściciela/posiadacza pojazdu, do którego wysyłane zostaje wezwanie z opisem zdarzenia drogowego lub pisemne wezwanie do osobistego stawiennictwa w Komendzie Straży Miejskiej.