Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Grupa kobiet z kwiatami
Foto: Faktoria Obrazu, Grupa kobiet z kwiatami

16 października w Pałacu Czartoryskich odbyła się uroczystość wręczania nagród Prezydenta Miasta Puławy nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Puławy, wręczania dyplomów gratulacyjnych dla nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego oraz wręczanie stypendiów naukowych „Sybilla Naukowa”.

Ponadto w trakcie uroczystości wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty. Przed gośćmi wystąpił Zespół Niespokojnych Stóp.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i odznaczonym!

Nagrodzeni nauczyciele i dyrektorzy:

1. Maria Okoń, Szkoła Podstawowa nr 1
2. Dominik Sekuła, Szkoła Podstawowa nr 1
3. Małgorzata Szymanek, Szkoła Podstawowa nr 2
4. Dariusz Tuszyński, Szkoła Podstawowa nr 2
5. Radosław Poświatowski, Szkoła Podstawowa nr 3
6. Paulina Paciorek, Szkoła Podstawowa nr 4
7. Patrycja Woś-Gołąbek, Szkoła Podstawowa nr 10
8. Monika Mocarska, Szkoła Podstawowa nr 11
9. Joanna Tarka, Szkoła Podstawowa nr 11
10. Marcin Kika, Szkoła Podstawowa nr 11
11. Beata Bąkała, ZSO nr 1 im. KEN
12. Ewa Lipowska-Szymańska, ZSO nr 1 im. KEN
13. Jolanta Rzeźnik, ZSO nr 1 im. KEN
14. Renata Marcinko, ZSO nr 1 im. KEN
15. Agnieszka Kostyra, ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina
16. Małgorzata Rogalna, ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina
17. Iwona Chmurzyńska, Miejskie Przedszkole nr 5
18. Gabriela Pioterczak, Miejskie Przedszkole nr 2
19. Sylwia Jastrzębska, Miejskie Przedszkole nr 3
20. Iwona Skowronek, Miejskie Przedszkole nr 10
21. Edyta Szymańska, Miejskie Przedszkole nr 13
22. Elżbieta Osiak, Miejskie Przedszkole nr 18

Tytuł nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali:

1. Mariola Maron - Miejskie Przedszkole nr 7
2. Arleta Bajwoluk - Miejskie Przedszkole nr 15
3. Joanna Ludwicka - Szkoła Podstawowa nr 2
4. Ewa Kowalczyk - Szkoła Podstawowa nr 2
5. Monika Bełczyk - Szkoła Podstawowa nr 2
6. Magdalena Bratoszewska - Szkoła Podstawowa nr 2
7. Dorota Daniłoś-Sobczak - Szkoła Podstawowa nr 3
8. Agata Saran-Kurek - Szkoła Podstawowa nr 4
9. Karolina Mucha - Szkoła Podstawowa nr 4
10. Anna Siłuch - Szkoła Podstawowa nr 6
11. Patrycja Galec - Szkoła Podstawowa nr 11
12. Anita Osiak - Szkoła Podstawowa nr 11
13. Iwona Chmielewska - Szkoła Podstawowa nr 11
14. Anna Piesio - ZSO nr 1 im. KEN

Uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej:

1. Renata Sykuła (ZNP) - Szkoła Podstawowa nr 10
2. Bożena Krygier - Szkoła Podstawowa nr 11
3. Anna Adamczyk - ZSO nr 2 im. F.D.Kniaźnina
4. Iwona Kotowska (ZNP) - Miejskie Przedszkole nr 3

Uhonorowana Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:
Anna Ląd - Szkoła Podstawowa nr 11

Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymała:
Monika Kamińska - Szkoła Podstawowa nr 2

LAUREACI „SYBILLI NAUKOWEJ” w roku szkolnym 2022/2023:

1. Jakub Latanowicz, Szkoła Podstawowa nr 2, laureat konkursu przedmiotowego z języka francuskiego. Opiekun: Magdalena Siuta (opiekun i mama)

2. Iga Sadurska, Szkoła Podstawowa nr 3, laureat konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Opiekunowie: Katarzyna Rzeżutka , Joanna Borucka.

3. Zofia Buzała, Szkoła Podstawowa nr 11, laureat konkursu przedmiotowego z geografii. Opiekun: Marcin Kika.

4. Szymon Lassak, Szkoła Podstawowa nr 11, 14 ocen celujących, III miejsce w drużynie w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci-Niezłomni Bohaterowie” patronat MEN, I miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym „Młody matematyk” patronat MEN. Opiekunowie: Renata Lis, Ilona Sumorek.

5. Tymoteusz Wieczorek, Szkoła Podstawowa nr 11, 9 ocen celujących, III miejsce w drużynie w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci-Niezłomni Bohaterowie” patronat MEN. Opiekun: Renata Lis.

6. Michał Drozd, Szkoła Podstawowa nr 11, laureat konkursu przedmiotowego z fizyki. Opiekun: Joanna Tarka.

7. Jan Jędrych , II LO im. KEN, laureat III stopnia XVI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" – matematyka, finalista III stopnia XVI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" – fizyka. Opiekunowie: Beata Bąkała, Jolanta Rzeźnik.

8. Aleksander Hostman, II LO im. KEN, finalista 47 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Opiekun: Ewa Lipowska-Szymańska.

9. Kacper Grobel, II LO im. KEN, laureat III stopnia XVI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" – matematyka, laureat III stopnia XVI Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" – fizyka. Opiekun: Beata Bąkała, Jolanta Rzeźnik.

10. Małgorzata Cygan, II LO im. KEN, finalista XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Opiekun: Dorota Zaroda

11. Julia Stefanek, II LO im. KEN, finalista IX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Opiekun: Renata Marcinko.

12. Mikołaj Pudełko, II LO im. KEN, finalista XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, finalista XVI Olimpiady Mediewistycznej. Opiekun: Adam Skowyra