Apel Straży Miejskiej o pomoc bezdomnym

Apel straży miejskiej o pomoc bezdomnym.jpg
Foto: Zasoby UM, Apel straży miejskiej o pomoc bezdomnym.jpg

Do jednych z zadań Straży Miejskiej w okresie zimowym należy monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnie mieszkających, przebywających w bardzo złych warunkach, osób mogących potrzebować pomocy medycznej lub socjalnej i przekazywanie takich informacji do MOPS.

Jak co roku, strażnicy odwiedzają znane im miejsca przebywania takich osób, do których w szczególności należą:

  • tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • altany śmietnikowe,
  • pustostany, opuszczone hale magazynowe, garaże,
  • piwnice oraz górne piętra domów mieszkalnych.

Każdorazowo bezdomnym z którymi spotykają się patrole proponowana jest pomoc.

O różnych porach dnia sprawdzane są miejsca, w których przebywają bezdomni, udzielana im jest pomoc doraźna, sprawdzane jest czy ich życie i zdrowie nie jest zagrożone. Zwraca się również szczególną uwagę na osoby będące pod wpływem alkoholu. Niestety takich przypadków jest sporo, a pozostawienie tych osób bez pomocy może się dla nich skończyć nawet śmiercią.

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

Straż Miejska apeluje, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, nietrzeźwych. Niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić służby, w tym straż miejską. Numer alarmowy – 986.