Komunikat w sprawie strat w uprawach rolnych

Foto: Zasoby UM,

Prezydent Miasta Puławy informuje o możliwości składania wniosku w sprawie oszacowania szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi w uprawach rolnych na terenie gminy Miasto Puławy.

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych, Prezydent Miasta Puławy informuje o możliwości składania wniosku w sprawie oszacowania szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi w uprawach rolnych na terenie gminy Miasto Puławy. 

Wnioski należy składać w pok. Nr. 1 Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Puławach przy ul. Lubelskiej 5, w terminie do dnia 24 maja 2024 r.
Druki wniosków - wniosek o oszacowanie strat - dostępne są na stronie szacowanie strat rolniczych oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Puławach  pok. 102 przy ul. Lubelskiej 5 , 24-100 Puławy. 

WAŻNE !
Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie aktualnego wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR za rok 2024 r.