Warsztaty dla rodziców pt. „Racja czy Relacja?" za nami.

Warsztaty dla rodziców pt. „Racja czy Relacja?" za nami.
Warsztaty dla rodziców pt. „Racja czy Relacja?" za nami.

W ramach VII Puławskiego Forum Profilaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 4 odbyły się warsztaty dla rodziców pt. „Racja czy Relacja? Jak być dobrym i skutecznym rodzicem?”

W czasie spotkania rodzice mieli okazję zrozumieć, w jaki sposób wspierać swoje dzieci w rozwoju społeczno-emocjonalnym. W trakcie ćwiczeń oraz rozmów zastanawiali się, dlaczego dzieci używają określonych narzędzi w trudnych sytuacjach emocjonalnych oraz jakie rozwiązania są najbardziej skuteczne
w prawidłowym procesie wychowawczym. Uczyli się również, w jaki sposób budować prawidłowe komunikaty oparte na szacunku, zrozumieniu i otwartości.

W tym samym czasie w trakcie ćwiczeń i zabaw ich dzieci uczyły się rozpoznawania emocji oraz różnych sposobów radzenia sobie z nimi, umiejętności słuchania oraz komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań.

Warsztaty poprowadziły Pani Anna Hentel oraz Pani Anna Sosnowska.