Powołanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego

Powołanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego
Powołanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego

21 września odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołanie nowego zespołu wymusiła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład zespołu weszli przedstawiciele instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Zadaniem Zespołu będzie kształtowanie tych spraw i zagadnień w naszym mieście w taki sposób, aby jak najskuteczniej pomóc ludziom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W załączniku poniżej znajduje się zarządzenie z pełnym składem zespołu.

Załączniki do artykułu