Wyniki głosowania w wyborach do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

ngo.jpg
ngo.jpg

Prezydent Miasta Puławy ogłasza wyniki głosowania w wyborach do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

W głosowaniu w wyborach do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji wzięło udział 29 organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Miasta Puławy.

Głosowanie trwało od 15 do 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta Puławy.

Na poszczególnych kandydatów na członka Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji oddano następującą liczbę głosów:
1. Artur Kwapiński
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”
Liczba głosów: 12

2. Dariusz Łysiak
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
Liczba głosów: 13

3. Beata Biaduń-Sierocka
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Stowarzyszenie „Tym Sposobem”
Liczba głosów: 4

4. Artur Witkowski
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna
Liczba głosów: 11

5. Anna Marzec
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Koło Puławskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Liczba głosów: 10

6. Agnieszka Wójcik
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa
Liczba głosów: 9

7. Mateusz Okomski
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Stowarzyszenie „Razem dla Puław”
Liczba głosów: 11

8. Katarzyna Wietecha
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Stowarzyszenie „Puławianie”
Liczba głosów: 2

9. Hanna Malik-Kiraga
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Liczba głosów: 8

10. Renata Szczypa
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Stowarzyszenie „Rodzina”
Liczba głosów: 15

11. Kamila Salwowska-Duk
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”
Liczba głosów: 11

12. Magdalena Jurek-Tokarska
Nazwa organizacji pozarządowej, którą kandydat reprezentuje: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”
Liczba głosów: 6

Zgodnie z §4 ust. 12 uchwały nr LXVIII/578/24 Rady Miasta Puławy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi sześć osób, które uzyskały największą ilość głosów.

Największą liczbę głosów w wyborach do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji otrzymali:
1. Renata Szczypa - 15 głosów
2. Dariusz Łysiak - 13 głosów
3. Artur Kwapiński - 12 głosów
4. Artur Witkowski - 11 głosów
5. Mateusz Okomski - 11 głosów
6. Kamila Salwowska-Duk - 11 głosów

Załączniki do artykułu