Żegnamy prof. dr. hab. Seweryna Kukułę

Żegnamy prof. dr. hab. Seweryna Kukułę
Żegnamy prof. dr. hab. Seweryna Kukułę

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego pracownika i Dyrektora IUNG - Państwowy Instytut Badawczy - prof. dr. hab. Seweryna Kukuły.

Pan Profesor został wyróżniony medalem "Za Zasługi dla Puław" w maju 2006 roku.
Sylwetka Pana Profesora została opisana w jednej z ostatnich publikacji pod red. naukową prof. dr. hab. Adama Harasima:
"ZARYS DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ IUNG W LATACH 1956–2021" str. 29-31 (w załączniku)
Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się 8 lutego o godzinie 11:00 w Kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P.żródło: www.iung.pl

Załączniki do artykułu