Zaproszenie na I sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Widok na budynek Urzędu Miasta oraz Plac Chopina
Widok na budynek Urzędu Miasta oraz Plac Chopina

Serdecznie zapraszam na I sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 16 listopada 2023 r. ( czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3.Ślubowanie radnych.
4.Ustalenie porządku obrad.
5.Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta:
a)zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta,
b)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
6.Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta obowiązków prowadzenia sesji od Przewodniczącej Rady Miasta Puławy.
7.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta:
a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta,
b) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Wybór Sekretarza Rady Miasta:
a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta,
b) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia.
11.Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

 


Przewodnicząca
Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier