Wybór oferty - opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Aparatura ciepłowniczo-hydrauliczna. Zdjęcie poglądowe
Aparatura ciepłowniczo-hydrauliczna. Zdjęcie poglądowe

Miasto Puławy informuje, że o zakończeniu postępowania ofertowego na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto Puławy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta wpłynęła od:

Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków.

Oferowany koszt wykonania usługi to kwota 8.700,00 zł brutto. Łącznie w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło 7 ofert.

 

Prezydent Miasta Puławy

Paweł Maj