V Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Plakat konkursu na najpiękniejsze palmy wielkanocne i pisanki
Plakat konkursu na najpiękniejsze palmy wielkanocne i pisanki

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Konkurs ma na celu:

 • upowszechnianie tradycji i folkloru związanych z okresem wielkanocnym
 • popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej
 • popularyzację zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia palm i pisanek wielkanocnych
 • powrót do tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.
  Konkurs obejmuje cztery kategorie prac: palma tradycyjna, palma współczesna, pisanka tradycyjna, pisanka współczesna.

 

Wydarzenie ma przebieg dwustopniowy: kwalifikacje wstępne i etap finałowy.

1. Kwalifikacje wstępne

Uczestnicy zgłaszają swoje prace do odpowiednich urzędów gminy. Z każdej gminy do kolejnego etapu mogą zostać wytypowane 3 palmy i 3 pisanki, a następnie przekazane do właściwych starostw powiatowych. (Gminy z powiatu lubelskiego zgłaszają prace bezpośrednio do CSK).

2. Etap finałowy

Prace wyłonione w 1. etapie zostają zgłoszone przez starostwa powiatowe do CSK. Tutaj ocenia je Komisja Konkursowa, wskazując Laureatów w poszczególnych kategoriach.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie kompletu dokumentów (karta zgłoszenia + formularz). Należy je przesłać:

 • w formie papierowej (wraz z pracą konkursową) na adres:
  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
  Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
  Plac Teatralny 1
  20-029 Lublin
  dopisek: BWOK – V Palma i Pisanka
 • w formie elektronicznej na adres:
  konkurs.palma.pisanka@csklublin.pl
  temat wiadomości: V Palma i Pisanka

 

Regulaminlink

Karta zgłoszeniowalink

Metryczkalink

 

Podsumowanie Konkursu odbędzie się 23 marca 2024 roku o godz. 11.00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Laureaci zostaną powiadomieni i zaproszeni przez Organizatora na uroczystość podsumowania Konkursu.

Informacji w sprawie Konkursu udzielają koordynatorki wydarzenia: Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka tel. (81) 441 56 54, Agnieszka Puchała-Smajkiewicz tel. (81) 441 56 50. Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

e-mail: konkurs.palma.pisanka@csklublin.pl