Prezydent Miasta Puławy

Foto: UM Puławy,

Paweł Maj

Adres e-mail: um@um.pulawy.pl
Telefon: 81 458 6001
Adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

  • Prezydent Miasta Puławy wykonuje zadania spoczywające na gminie Miasto Puławy za pomocą Urzędu Miasta Puławy.
  • Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz i jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.
  • Prezydent wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz inne akty prawne na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa, akty wykonawcze w odniesieniu do uchwał rady, przepisy porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne urzędu oraz akty o charakterze instrukcyjnym.
  • Prezydent Miasta wykonuje ponadto zadania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Puławy.

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

we wtorki w godz. 10.00-13.00 i środy w godz. 15.30-16.00
Sekretariat Prezydenta: osobiście lub przez telefon: 81 458 6105