Świątynia Sybilli

Świątynia Sybilli
Foto: A. Kozieł/UM Puławy, Świątynia Sybilli

ŚWIĄTYNIA SYBILLI – najważniejszy dla Puław obiekt historyczny, wzniesiony przez Christiana Piotra Aignera w latach 1798-1801 na wzór świątyni Westy w Tivoli koło Rzymu. Budynek w kształcie rotundy, otoczony korynckimi kolumnami, został przeznaczony przez księżnę Czartoryską na miejsce przechowywania pamiątek narodowych, gdzie gromadzono pamiątki związane z historią Polski, eksponaty rycerskie i militaria. Celem muzeum miało być pielęgnowanie wiedzy o dawnej świetności Rzeczpospolitej – świadczy o tym napis widniejący nad wejściem Przeszłość -Przyszłości. Rok 1801, w którym otwarto zbiory pamiątek narodowych, uważa się za datę powstania pierwszego polskiego muzeum.