Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Foto: Marcin Szeląg, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Dawna kaplica pałacowa ufundowana przez księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, który w 1800 roku własnoręcznym podpisem zaakceptował jej projekt. Utrzymana w stylu klasycystycznym budowla była dziełem architekta Christiana Piotra Aignera. Wzorem dla budowniczego stał się rzymski Panteon. Prace przy jej ukończeniu trwały niemal do końca 1814 roku. Budowlę poświęcono pamięci matki księcia, Marii z Sieniawskich Czartoryskiej, o czym świadczy tablica fundacyjna umieszczona nad drzwiami: POMNY NA WIARĘ I CNOTY UKOCHANEY MATKI SWOJEY/ MARYI Z SIENIAWSKICH XSIĘŻNY CZARTORYSKI W. R./ ADAM KAZIMIERZ POŚWIĘCA. Na fryzie sześciokolumnowego korynckiego portyku umieszczono także wezwanie kościoła: W NIEBO WZIĘTEY BOGA RODZICY.  Obiekt miał pełnić funkcje rodzinnego mauzoleum.  W jej wnętrzu w 1823 roku spoczęło, dziś zaginione, serce zmarłego księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Poświęcenia kaplicy dokonano w 1815 roku, zaś dopiero w 1919 roku erygowano tu parafię, która pełni tę funkcje do dziś. 

Opracowanie materiałów: Grażyna Bartnik-Szymańska, Muzeum Czartoryskich w Puławach