Blue Valley: nowy wiślany szlak rowerowy

Foto: Zasoby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,

Miasto Puławy przystąpiło do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.

Dzięki podpisanej 31 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowie, jako samorząd będziemy mogli starać się o pozyskanie środków na rozwój turystyki rowerowej.

„Blue Valley” to projekt, który zakłada rozbudowę, oznakowanie, wyposażenie nowoczesnych szlaków rowerowych, kajakowych oraz infrastruktury kampingowej wzdłuż Wisły. W Puławach będzie to m.in. istniejąca ścieżka rowerowa na bulwarze nadwiślańskim wraz z jej nowym przebiegiem w kierunku planowanej do budowy kładce na rzece Kurówce, natomiast w kierunku Kazimierza Dolnego szlak ma być poprowadzony koroną wału. Rowerzystom będzie także służyła istniejąca już infrastruktura Mariny.

Szlak turystyczny oparty o Wisłę i jej dorzecza będą tworzyły województwa mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie.