Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego dot. świadczenia usług doradczych w obszarze zapewniania dostępności cyfrowej Oficjalnego Portalu Urzędu Miasta Puławy - pulawy.eu.

Miasto Puławy informuje o anulowaniu Zapytania ofertowego  (WK.134.1.2023 z dnia 12.05.2023r.) dot. świadczenia usług doradczych w obszarze zapewniania dostępności cyfrowej Oficjalnego Portalu Urzędu Miasta Puławy - pulawy.eu.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie zapisów w zapytaniu ofertowym (rozdział V pkt.5). Z tytułu unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Łukasz Kołodziej

Kierownik

Wydziału Kultury, Promocji

i Komunikacji Społecznej