Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych przy ul. Norblina 119/23, Wólka Profecka 45A/16 oraz Wólka Profecka 45C/15 w Puławach, sporządzony został przez Komisję Mieszkaniową Rady Miasta Puławy projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych.

Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Wydziale  Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Puławy (pokój nr 1) w terminie do dnia 2.03.2023 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Lp       Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1         Stasiak Monika                                              Puławy, ul. Kołłątaja 41/82

2         Szymczak Joanna                                         Puławy, Romów 11/24

3         Śliwa Dorota                                                  Puławy, Norwida 34/24


W/w osoby wyraziły zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych.