Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach w sprawie powołania składu komisji konkursowej

Zarządzenie nr 16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”, pod nazwą: „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością”. 

 

Załączniki do artykułu