Zapytanie ofertowe dot. opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto Puławy

Miasto Puławy zaprasza do złożenia oferty na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto Puławy, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowe informacje i formularze można pobrać poniżej.

Załączniki do artykułu