Wyniki zapytania ofertowego - dot. utrzymania obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Miasto Puławy

Miasto Puławy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi nadzoru oraz utrzymania stanu porządkowego i technicznego grobów oraz cmentarzy wojennych wraz z zielenią zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Puławy w 2023 roku najkorzystniejsza oferta wpłynęła od:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Dęblińska 2
24-100 Puławy
Oferowany koszt wykonania usługi to kwota 29.188,77 zł brutto.
W ramach prowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta.