Wyniki otwartego konkursu ofert - Opieka wytchnieniowa – edycja 2023-świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania

Informacja o wynikach znajduje się w załączniku do niniejszego artykułu