Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionego mieszkania komunalnego nr 14 przy ul. Norblina 121 w Puławach, sporządzony został przez Komisję Mieszkaniową Rady Miasta Puławy projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych.

Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (pokój nr 1) w terminie do dnia 3.01.2023 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Lp       Nazwisko i imię                                            Adres zamieszkania

1          Wiercioch Eliza                                             Puławy, ul. Sadowa 6/24

W/w osoba wyraziła zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych.