Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ANDROS

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ANDROS złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Puchar Prezydenta Puław w taekwondo olimpijskim

Załączniki do artykułu