Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie "Tym Sposobem"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie "Tym Sposobem" złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty „Zdrowe JA” – autorski program o charakterze profilaktyki zdrowia psychicznego.

Załączniki do artykułu