Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Kreatywność jest w nas.

Załączniki do artykułu