Unieważnienie konkursu ofert

Na podstawie punktu VII.: Kryteria i tryb wyboru ofert ogłoszenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr A/30/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku „Programu polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmującego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)” unieważniam ww. konkurs.

Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.             

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

(-) Agnieszka Zamojska