Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/58/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 3 kwietnia 2024 r. został powołany skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.58.2024.ES PDF, 168.74 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/58/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku