Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Zasiedlenie wolnego mieszkania komunalnego

W związku z planowanym zasiedleniem wolnego mieszkania komunalnego przy ul. Norblina 121/15 w Puławach, sporządzony został przez Komisję Mieszkaniową Rady Miasta Puławy projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych.

Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy (pokój nr 1) w terminie do dnia 22 sierpnia 2023 r.

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Lp       Nazwisko i imię                                                 Adres zamieszkania

1          Elżbieta Kozak                                             Puławy, ul. Olszewskiego 2/16


W/w osoba wyraziła zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych.