Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

Zasiedlenie zwolnionych mieszkań komunalnych

 

W związku z planowanym zasiedleniem zwolnionych mieszkań komunalnych, Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Puławy, sporządziła projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych.

Ostateczny wykaz zostanie sporządzony po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu, które można składać na piśmie w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy (pokój nr 1) w terminie do dnia 6 listopada 2023 r.

 

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy

 

Lp          Nazwisko i imię                                              Adres zamieszkania

1           Baryczka Katarzyna                                        Puławy, ul. Piaskowa 41/12

2           Bielecka Sandra                                              Puławy, ul. Romów 11/69

3           Gębarowska Magdalena                                  Puławy, ul. Niemcewicza 11/82

4           Majewska Zuzanna                                          Puławy, Niemcewicza 5/10

 

W/w osoby wyraziły zgodę na piśmie na upublicznienie swoich danych osobowych